didierdb.eu [ about ]  [ beelden ]  [ weetjes ]  [ projecten ]  [ shop ]  [ contact ]Fotoweetjes: Privacy en fotografie
20 juli 2019

Algemene bepaling

privacy en fotografieDe Privacywet is van toepassing van zodra er sprake is van een "verwerking" van "persoonsgegevens". Het gaat hier om een brede definitie van deze begrippen waardoor ook foto's van een bepaald persoon onder de wet vallen.

Plichten en rechten

Voor de geportretteerde bestaan er meerdere mogelijkheden om zijn / haar rechten te vrijwaren. Zo is er naast de Privacywet ook het recht op afbeelding. Het recht op afbeelding staat los van de bescherming van de privacy en is een recht waarbij voor elke menselijke afbeelding, maar ook het gebruik van die afbeelding toestemming vereist is van de afgebeelde persoon.

Dit betekend dat je vooraleer een foto van iemand te nemen je om zijn of haar toestemming moet vragen. Je hebt nogmaals toestemming nodig om de foto te publiceren. Naast de privacy dien je natuurlijk altijd rekening te houden met het "copyright".

Openbare ruimte

In de praktijk is men het er grotendeels over eens dat wanneer een persoon zich in de openbaarheid begeeft hij of zij zijn of haar stilzwijgende toestemming geeft. Voor het geval de persoon het hoofdonderwerp vormt, blijft wel toestemming vereist voor het gebruik en de reproductie van de genomen foto.
Wanneer bepaalde personen toevallig op een foto staan, genomen op een publieke plaats, dan gaat men er in principe van uit dat een toestemming voor het verdere gebruik van die foto niet vereist is.

Publieke personen

Publieke personen dienen in principe ook geen voorafgaande toestemming te geven. Op voorwaarde dat de afbeelding een informatief doel heeft en het recht op eerbiediging van het privéleven niet schendt, geldt hier het recht op informatie.

Bijvoorbeeld naar aanleiding van een ramp of een misdrijf worden sommige personen slechts tijdens die welbepaalde gebeurtenis als publieke persoon aanzien. De afbeelding van deze personen dient dan ook gerelateerd zijn aan deze gebeurtenis. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om, na verloop van tijd, vergeten te worden.[ naar boven ] © didier de borle / beeldmaker

KEYWORDS: didier de borle, didierdb, beeldmaker, foto´s, fotoweetjes, privacy, fotografie, persoonsgegevens, portretrecht, copyright, openbaarheid, toestemming, stilzwijgend, persoon, personen, publieke plaats